Site icon Samhealth

De patiënt centraal: feit of fabel?

carlaencornelie - Samhealth

Een interview met Carla van de Guchte, expert op het gebied van patient centricity en persoongerichte zorg.

We hebben er onze mond van vol in Nederland: de patiënt centraal stellen. Dat willen we toch allemaal? Benieuwd naar wat de patient centricity expert hierover te melden heeft zocht ik contact met Carla van de Guchte en interviewde haar over haar drijfveren.

Wat betreft het centraal stellen van de patiënt is Carla’s ervaring dat binnen de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie er allerlei mooie initiatieven ontstaan ten aanzien van patiëntgericht werken. Echter, zij ziet ook dat de invulling, uitvoering en implementatie nog regelmatig te wensen overlaat. Patiëntgericht werken is geen promotionele activiteit. Het vraagt om een denk -en cultuuromslag binnen organisaties .  “Het betekent dat patiënten centraal moeten staan ​​bij alles wat we doen, van hoe we dagelijkse beslissingen nemen tot hoe we onze medicijnen en zorg ontwikkelen.  Dit vergt een cross-functionele, bedrijfsbrede aanpak” aldus Carla.

Lees verder: https://marketinginfarma.nl/2019/12/19/de-patient-centraal-feit-of-fabel/

Exit mobile version