Huisartsen zeer kritisch over vaccinatiebeleid COVID-19

Huisartsen hebben schoon genoeg van het grillige beleid rond de corona vaccinatiecampagne. Meer dan de helft heeft overwogen om ermee te stoppen.

Dit blijkt uit een peiling onder 96 huisartsen door het onderzoeksbureau samhealth. De grootste grieven van de huisartsen betreffen het wisselende en onduidelijke beleid en de slechte communicatie door de overheid en het RIVM, het vele werk dat bij de huisarts is neergelegd en de schamele vergoeding die hier tegenover staat. Bovendien vinden de huisartsen dat zij in een eerder stadium betrokken hadden moeten worden.

Gemiddeld is er al 79 uur per huisartspraktijk in de vaccinatiecampagne gestoken, een fors deel hiervan (20 uur) is gaan zitten in het nabellen van patiënten en naar alternatieven zoeken om verspilling van vaccin te voorkomen. 42% heeft een vaccinatieronde moeten afbreken vanwege de vaccinatiestop voor AstraZeneca.

Een huisarts meldt: “De chaos vanuit de overheid is stuitend en van niveau bananenrepubliek. En dan heb ik het niet over de onverwachte zaken rondom complicaties van het AstraZeneca vaccin, maar wel alle andere chaos: dan weer door de huisarts, dan weer niet, dan weer die groep dan weer die groep. Deze groep door huisarts, dan ineens toch weer GGD of specialist ouderengeneeskunde. Veel zinloos verloren uren.”

En volgens een andere huisarts “zijn er veel te veel wijzigingen in de groepen die opgeroepen moeten worden. Vervolgens kan de huisarts weer een overdaad aan telefoontjes beantwoorden over het vaccinatieproces. Het kost allemaal te veel tijd en er staat geen vergoeding tegenover, als je niet daadwerkelijk de prik zelf hebt gezet.”

Door al deze onvrede heeft 54% van de huisartsen zelfs overwogen met de vaccinatiecampagne te stoppen en de helft hiervan twijfelt nog steeds.

Huisartsen schatten dat de vaccinatiebereidheid van hun patiënten van 85% naar 68% is gedaald sinds het aangescherpte prikadvies voor het AstraZeneca vaccin. De meerderheid van de huisartsen zou het liefst gewoon doorgaan met het AstraZeneca vaccin, ook onder 60 jaar. Zoals een huisarts het formuleert: “Een vliegreis of roken in combinatie met de pil geeft veel meer risico en dat verbiedt de overheid ook niet”. Toch houden de meeste artsen zich aan de richtlijnen.

Het was niet alleen maar kommer en kwel. Huisartsen zijn over het algemeen tevreden over hoe de vaccinatieprocedure in de eigen praktijk is verlopen. Zoals een respondent het verwoordt: “Alle huisartsen en assistentes zijn super enthousiast. Wij zijn allemaal blij dat we eindelijk kunnen bijdragen aan het komen uit deze pandemie. De organisatie intern liep gesmeerd en er was een groot saamhorigheidsgevoel. Ook de patiënten waren dolblij.”

Over de gewenste rol van de huisarts in de vaccinatiecampagne zijn de huisartsen het niet eens. De één vindt dat die veel groter zou moeten zijn (zoals bij de griepvaccinatie), de ander dat de GGD het beter helemaal zou kunnen organiseren. In elk geval is er behoefte aan een duidelijke keuze.

De betrokken beleidsorganen krijgen van de huisartsen een matig rapportcijfer als het gaat over hun rol in de vaccinatiecampagne: het Ministerie van VWS krijgt een 5-, het RIVM en de GGD een zeer krappe voldoende (6-).