groepsdiscussies

groepsdiscussieGroepsdiscussies zijn gesprekken met 4 tot 8 personen, die inzicht geven in bestaande meningen over een bepaald onderwerp. We zien dat groepsgesprekken vaak leiden tot verrassende ideeën, bijvoorbeeld over nieuwe producten of nieuwe communicatiestrategieën. Om diep door te dringen tot de essentie van de beweegredenen en het gedrag van de doelgroep gebruiken we projectieve technieken. DISC is zo’n projectieve techniek die we regelmatig inzetten.

Groepsdiscussies vinden meestal plaats op een centrale locatie met meekijkfaciliteiten, onder andere op onze eigen research-locatie in Maarn.

 

Een virtuele bijeenkomst kan ook, waarbij de respondenten elk via een webcam vanuit hun eigen locatie deelnemen. Ook dan is het mogelijk om mee te kijken.

Door het gebruik van het samhealth platform en het strak organiseren van het selectieproces, hebben wij nauwelijks last van ‘no-show’.

Groepsdiscussie Single interview
Brengt grote lijnen in beeld Brengt specifieke kansen en ‘haakjes’ in beeld
Genereren van hypothesen Finetunen van de hypothesen
Toont de dynamiek in de markt Toont gedrag en overtuigingen van individuele  respondenten
Geeft meer creatieve output door interactie Finetunen van de patient flow
Geeft inzicht in de manier waarop er over het onderwerp wordt gesproken Rol DMU en stakeholders

Bel: 

0343-443570

Ga naar: 

contact