online enquêtes

observatieInternetonderzoek heeft de plaats van telefonisch en face-to-face onderzoek inmiddels grotendeels ingenomen. Wij gebruiken online enquêtes onder andere voor  sampositioneringsonderzoek en samtrackingstudies.

Online enquêtes onder healthcare professionals en patiënten voeren we uit met behulp van ons samhealth platform. Hierin kunnen we zowel uitgebreide vragenlijsten als korte, snelle polls onderbrengen. Bij zo’n korte poll rapporteren we de resultaten al binnen enkele dagen. Snel, makkelijk en goedkoop, op een professionele manier.

Voor onderzoek onder patiënten maken we indien nodig ook gebruik van grote access panels die door derden worden aangeboden.

Bel: 

0343-443570

Ga naar: 

contact