Het gaat er vaak over: hoe houden we de zorg houdbaar in een samenleving waarin we steeds ouder worden en het aandeel werkenden door ontgroening afneemt? Gelukkig zijn er belangrijke ontwikkelingen gaande die er in de toekomst voor moeten zorgen dat de gezondheidszorg niet alleen betaalbaar blijft, maar ook beter wordt. Value-based healthcare is wat dat betreft een hot topic. Het gaat hierbij om een systeem (en een markt) waarbij de patiënt centraal staat en er gestuurd wordt op kwaliteit en gezondheidswinst in plaats van volume. Met andere woorden: wanneer je zorg rondom ziektebeelden organiseert en stuurt op uitkomsten, is dat goed voor de kwaliteit en de efficiency.

Een ontwikkeling in het verlengde hiervan is shared decision making. De patiënt moet niet alleen centraal, maar ook meer aan het roer staan: patiënt en arts beslissen nadrukkelijk samen of en welke therapie gevolgd gaat worden.

Nieuwe ronde, nieuwe kansen