We hebben inmiddels voldoende aanmeldingen voor dit onderzoek. We bedanken u voor uw interesse!

Waarom doen we dit onderzoek?

Vorig jaar heeft het ledentevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. Hier zijn resultaten uitgekomen waar de NVZA verdieping in zou willen vinden. We horen graag hoe de NVZA nog beter aan kan sluiten op de wensen en behoeftes van apothekers.

Praktische informatie

Voor dit onderzoek spreken we apothekers middels: 1) individuele (online) interviews van 1 uur en 2) groepsdiscussies met 3 andere collega-apothekers. U kunt zelf kiezen aan welke van de twee u wilt deelnemen, of dat u geen voorkeur heeft.

Uw deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. Wij gaan te allen tijde vertrouwelijk met de verkregen informatie om. Uw eventuele reiskosten zullen worden vergoed.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, neem dan contact op met Karin Schepers via karin@samhealth.nl.

Over samhealth

samhealth is een marktonderzoeksbureau actief in de gezondheidszorg. We hebben dagelijks contact met verschillende disciplines in de gezondheidszorg zoals artsen, verpleegkundigen en patiënten. Hierdoor krijgen wij veel inzicht in hoe de gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd en wordt ervaren, zodat wij passend advies kunnen geven over zorgverbetering.