samtraining Motivational Interviewing

Is compliance een issue? Hoe krijg je een patiënt of cliënt zo ver dat hij zijn gedrag verandert?

connecting peopleGespreksvoering is een belangrijk onderdeel van je werk. In de gesprekken kan gedragsverandering van je cliënt/patiënt onderwerp van gesprek zijn. De vraag is hoe de gewenste gedragsverandering gerealiseerd kan worden. Gedragsverandering is over het algemeen een langzaam en moeizaam proces.

Cognitieve veranderingen als gevolg van de ziekte kunnen het gesprek bemoeilijken. Tegenstrijdige gevoelens en gedachten kunnen het veranderingsproces van de cliënt belemmeren..

‘MI is een op samenwerking gebaseerde methodiek, die cliëntgericht is en gekarakteriseerd wordt door een bewust doelgerichte stijl van communicatie, teneinde intrinsieke motivatie tot verandering te ontlokken en versterken’ (Miller,  Rollnick 2009) .

Met Motivational Interviewing is het mogelijk meer grip op dit proces te krijgen. Motivational Interviewing gaat uit van de motivatie van de persoon zelf als basis voor gedragsverandering. Door middel van MI  gaat men doelgericht in gesprek om de persoonlijke  motivatie en bereidheid tot verandering van de cliënt te versterken.

Samhealth heeft de principes van MI gecombineerd met DISC in een training, waarin je:

  • de effectiviteit van je persoonlijk handelen verbetert  door op  effectieve wijze in gesprek te gaan over gedragsverandering. Samen met uw cliënten, respectvol, met compassie en gidsend.
  • de effectiviteit van je persoonlijk handelen verbetert door in de communicatie aan te sluiten op de communicatiestijl van je gesprekspartner.

Bel: 

0343-443570

Ga naar: 

contact