samdetail

sam detailIs de boodschap die je door de buitendienst wilt laten communiceren helder? Is de detail-aid in staat om deze boodschap te ondersteunen?

Met samdetail kun je vaststellen of de boodschap in de praktijk aanslaat bij de doelgroep en wat er aan de detail-aid kan worden verbeterd.

Bij samdetail wordt kwalitatief onderzoek gedaan, met single interviews. Een deel van elk interview wordt gereserveerd voor een ‘simulatie-detail-aid’-gesprek door een artsenbezoeker.

 

 

Hiermee kan:

  • De werkelijkheid zoveel mogelijk nagebootst worden door de vertegenwoordiger van de firma tijdens het interview bij de arts ‘langs te laten gaan’ om het detailgesprek te voeren.
  • Pagina voor pagina dieper ingegaan worden op de individuele evaluatie van de detail-aid.
  • Snel inzicht worden verkregen in de effecten van de detail-aid en het detailgesprek op de individuele arts.

samhealth hanteert bij het onderzoek de regel dat de artsenbezoeker bij alle gesprekken dezelfde moet zijn en dat deze beslist niet mag meekijken bij de gesprekken om communicatiebias te voorkomen.

Na afloop van de interviews krijg je advies over verbetering van de boodschap, samen met concrete suggesties voor aanpassingen aan de detail-aid.

Bel: 

0343-443570

Ga naar: 

contact