samtraining onderhandelen

poppetje klant2

Wil je (beter) leren onderhandelen of wil je er graag meer over weten?

Het leven is voortdurend onderhandelen. Beter onderhandelen optimaliseert het leven. Onderhandelen is het proces waarin twee of meer partijen een overeenkomst willen bereiken. Onderhandelen is menselijke interactie. Onderhandelen is leuk.

Goed en effectief kunnen onderhandelen is van toenemend belang. Daarom heeft samhealth een concrete en praktisch toepasbare training ontwikkeld. Onder begeleiding van de samtrainers leer je de basisregels van onderhandelen. Je kunt je als individu of als groep voor deze training inschrijven.

Tijdens de samtraining onderhandelen komen de volgende zaken aan de orde:

  • Komt onderhandelen vaak voor in de reguliere praktijk?
  • Heeft voorbereiding voor een onderhandeling zin? En hoe moet je je voorbereiden?
  • Welke gedragstypen kunnen we onderscheiden tijdens onderhandelingen? En welke effectieve communicatie past daarbij?
  • Hoe gaat een onderhandeling doorgaans in zijn werk?
  • Wat is het moeilijkst in een onderhandeling? En wat is het makkelijkst?
  • Waarom lopen onderhandelingen vast?
  • Waarom slagen onderhandelingen?
  • Oefenen met cases

 

maslow pyramide
De training is gebaseerd op jarenlange praktische ervaring in de onderhandelingen in de gezondheidszorg. Iedere onderhandeling draait om het managen van jezelf en van de ander. De behoeftepiramide van Maslow speelt daarin een belangrijke rol.

 

 

DISC 2

 

 

Ook het herkennen van verschillende gedragstyperingen (DISC) speelt een belangrijke rol in hoe je om kunt gaan met de behoeftes van de partij waarmee wordt onderhandeld.

 

DeĀ samtrainers hebben jarenlange praktische ervaring in onderhandelen binnen de zorg en zijn uitgebreid ingevoerd in de veranderende omgeving in het domein van de zorg.

Bel: 

0343-443570

Ga naar: 

contact