samsmart

poppetje samsmart

 

Wat is samsmart?
samsmart is een online kennistest die in staat is op een snelle en toegankelijke manier je medische doelgroep(en) te informeren over je product teneinde je marktaandeel te vergroten.

 

 

 

Wat biedt samsmart? De mogelijkheden die samsmart kan bieden zijn zeer uitgebreid, enkele voorbeelden:

  • Het introduceren van specifieke informatie over een nieuw product.
  • Het onder de aandacht brengen van de unieke eigenschappen van je product.
  • Kennisoverdracht met betrekking tot veranderingen die plaatsvinden zoals registratie-uitbreiding, doseringsaanpassingen, nieuwe studies etc.
  • Het tonen van instructievideo’s, communicatiemateriaal en visualisatie van het werkingsmechanisme.

Hoe werkt het in de praktijk?

Voorafgaande aan het traject zal samhealth samen met jou inventariseren welke kennis je wilt overdragen en op welke manier deze vorm moet krijgen. samhealth maakt vervolgens een concept vragenlijst die ter goedkeuring aan je wordt voorgelegd.

De doelgroep krijgt een uitnodiging per post of email toegestuurd met een unieke inlogcode. In deze uitnodiging wordt precies uitgelegd wat de bedoeling is en wat men kan verwachten. Vervolgens vullen de deelnemers een online vragenlijst in. Na elk antwoord, goed of fout, krijgt de deelnemer een uitgebreide toelichting.

Voordelen voor de deelnemers

De antwoorden worden ondersteund met studieresultaten, afbeeldingen, grafieken en tabellen. Door deze visuele ondersteuning is het invullen van een samsmart vragenlijst absoluut geen straf. Sterker nog, respondenten beoordelen deze vorm van informatievoorziening als uitermate positief. Bovendien ontvangen de deelnemers een financiële vergoeding voor hun deelname.

De ervaring leert dat het invullen van online vragenlijsten kan gebeuren op een moment dat het de deelnemers goed uitkomt, in de eigen tijd en plaats. Op deze manier hebben zij de tijd en ruimte om de informatie goed in zich op te nemen.

samhealth is door haar ervaring met het uitvoeren van online onderzoek binnen de healthcaremarkt als geen ander in staat deze vorm van kennisoverdracht aan te bieden.

Insights
Na afronding van het traject ontvang je een terugkoppeling in de vorm van een beknopte PowerPoint rapportage met betrekking tot de antwoorden en opmerkingen van de deelnemers. Daarnaast ontvang je een overzicht van de respondenten.

Bel: 

0343-443570

Ga naar: 

contact