samziekenhuismanagement

Wat is de relatie tussen persoonlijkheid- en werkstijl?

Business successDe professional en samenwerking: de relatie tussen persoonlijkheidstijlen en werk- en leefstijlen inzichtelijk gemaakt Professionals werkzaam in ziekenhuizen ervaren al jaren dat de omgeving waarin zij werken sterk verandert. Deze veranderingen vragen veel van de professionals. Het vraagt andere vaardigheden. Als we naar de medisch specialisten kijken dan zien we dat het ziekenhuismanagement een grotere invloed heeft op de werkwijze en de praktijk van de medisch specialist. Ook de goed geïnformeerde patiënt laat van zich horen en vraagt advies en behandeling op maat. Ook binnen de organisatie van de Medisch Staf verandert veel! De komst van het MSB heeft niet alleen invloed op het functioneren van de medisch specialist binnen dit nieuwe bedrijf maar ook beïnvloedt het de verhoudingen in de maatschap of de vakgroep. Deze ontwikkelingen vragen van de professional inzicht in de wijze waarop hij/zij samenwerkt binnen dit complexe geheel. Niet alert reageren op de veranderingen kan leiden tot spanningen onderling en kan een goede uitvoering van het vak belemmeren.

Onderzoek en studie wijzen uit dat verschillen in werkstijlen, samenwerkingsvoorkeuren en voorkeuren in het dagelijks leven voor een groot deel terug te voeren op verschillen in persoonlijkheidsprofielen. Eén van de gevalideerde modellen die het verschil in persoonlijkheidsprofielen goed zichtbaar maakt is het DISC model.

samhealth is er van overtuigd dat het toepassen van dit model in de dagelijkse medische- management praktijk een positief effect heeft op het realiseren van de doelstellingen van het ziekenhuis. samhealth en Kingfisher geven al jaren trainingen aan maatschappen en andere partijen in de medische- en zorgsector. Graag willen wij je laten kennismaken met de werking van dit model en wat het kan betekenen voor je organisatie.

Zie ook: kingfishermanagement.nl

Bel: 

0343-443570

Ga naar: 

contact