June 19, 2020

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE): De lokale gemeenschap is de nieuwe zuil

NLZVE, geleid door Jan Smelik van Samhealth, is een netwerk van meer dan 800 bewonerscollectieven die zich inzetten voor zorg, welzijn en wonen in Nederland. Deze collectieven, die ‘nuldelijnszorg’ bieden, verbinden informele en professionele zorg in lokale gemeenschappen. NLZVE streeft ernaar deze collectieven een erkende rol in het zorglandschap te geven, ondersteund door gemeenten.

Read More »