Bij Samhealth verbinden we mensen in de gezondheidszorg. Met diepgaand begrip van doelgroepen en van de markt, helpen we impactvolle strategische keuzes te maken en een breed draagvlak te creëren. Als betrokken partner denken we actief mee. Dit doen we vanuit een intrinsieke nieuwsgierigheid naar mensen en met een passie voor de gezondheidszorg.

“Het is belangrijk om je strategie te evalueren en aan te passen en proactief in te spelen op ontwikkelingen en trends.’’

Onze Werkwijze

In al onze contacten, zowel met opdrachtgevers als doelgroepen, passen wij de ACE-methode toe. Dit zorgt ervoor dat we vraagstukken grondig begrijpen en zo de meest geschikte aanpak kunnen voorstellen. Bij het communiceren met respondenten gaan we dieper in op hun antwoorden, stellen we gerichte vragen en evalueren we de verkregen informatie, waardoor we echt tot de kern komen.

Analyse

Of het nu gaat om de vraag van een opdrachtgever of de uitvoering van een onderzoek, wij doen een grondige analyse. Hiervoor zetten we verschillende methoden in op zowel kwantitatief als kwalitatief gebied.

Communicatie

We documenteren de analyse in een overzichtelijk voorstel of rapport, waarin we de essentie blootleggen. Gebaseerd op duidelijke conclusies formuleren we aanbevelingen en een plan van aanpak.

Evaluatie

In de evaluatiefase checken we de verkregen inzichten om volledige nauwkeurigheid te waarborgen. Indien gewenst initiëren we een cyclisch proces om de inzichten voortdurend te controleren en aan te passen.

Insights

In de dynamische wereld van de gezondheidszorg is betrouwbare informatie van essentieel belang voor het nemen van weloverwogen beslissingen.

Bij Samhealth begrijpen we dit als geen ander. Met behulp van hoogwaardige marktonderzoeksmethoden en ons uitgebreide panel van professionals in de gezondheidszorg kunnen we jou voorzien van de beste inzichten.

Onze jarenlange kennis en ervaring in de gezondheidszorg stellen ons in staat om een betrouwbare partner te zijn voor zowel opdrachtgevers als doelgroepen. We begrijpen de complexiteit van de sector en hebben de expertise om relevante en waardevolle informatie te bieden.

Dat samen maakt ons specialist op het gebied van ‘evidence based healthcare marketing’.

Blogs over Insights

Engagement

Er is een grote diversiteit aan stakeholders binnen de gezondheidszorg actief die elk vanuit een ander perspectief opereren, maar wel een gemeenschappelijk doel hebben: het bevorderen van het welzijn van de patiënt. 

Met onze diepgaande kennis van de sector en ons uitgebreide netwerk fungeren wij als brug tussen diverse belanghebbenden. Wij begrijpen dat effectieve samenwerking en communicatie essentieel zijn om een duurzame impact te realiseren. 

Onze rol is om opdrachtgevers te begeleiden bij het identificeren van relevante stakeholders en hen vervolgens te verbinden op een manier die waardevolle interactie en synergie creëert. 

Of het nu gaat om zorgprofessionals, beleidsmakers, patiëntenorganisaties of andere betrokken partijen, wij brengen de juiste mensen bij elkaar om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Zo ontstaan de beste strategieën.

Blogs over Engagement

DISC

DISC is een persoonlijkheidsanalyse die ons in staat stelt de drijfveren achter gedrag te begrijpen, zowel van onszelf als van anderen. Bij Samhealth gebruiken we DISC om doelgroepen te segmenteren, merken en bedrijven effectiever te positioneren en individuen en teams te begeleiden. 

In de zorgsector hebben we gemerkt dat een op maat gemaakte aanpak, gebaseerd op inzicht in persoonlijkheidsprofielen, bijdraagt aan het succes van samenwerkingen en campagnes. We identificeren overeenkomsten in persoonlijkheidsprofielen binnen doelgroepen en delen deze inzichten met onze klanten. Hierdoor kunnen zij effectiever communiceren, de juiste aanknopingspunten vinden en beter inspelen op wensen en behoeften. 

Bij Samhealth beschouwen we DISC als een waardevolle toevoeging aan onze dienstverlening waar we trots op zijn. Hiervoor werken wij samen met DISC Vision.

FiratFotografie IMG 4251 scaled - Samhealth

Blogs over DISC

“Er komen altijd adviezen uit waar de kern in zit van de organisatorische of strategische oplossingen. Dat komt door de manier waarop jullie onderzoeken en vragen wat de drijfveren zijn van de klant en daar iets mee doen.’’

Klanten

Cases

Ons werk is soms lastig te definiëren. Zijn we marktonderzoekers, verbindingsexperts, of iets anders? Het beste inzicht krijg je door te kijken naar de concrete projecten die we hebben uitgevoerd. Hierbij hanteren we altijd een aanpak op maat. Elk onderzoek en adviesvraagstuk is uniek.
SamHealth organiseerde een workshop voor psychiaters op het symposium "The Real Impact: De Kleur van ADHD" om hen inzicht te geven in diverse persoonlijkheidsstijlen, zowel van mensen met ADHD als van henzelf, gebruikmakend van het DISC-model.....
Een samenwerkingsverband ontwikkelde de 'Darmkanker app' om patiënten en hun naasten te ondersteunen. Het project benadrukte co-creatie met patiënten en zorgverleners, waarbij in twee fasen feedback verzameld werd voor de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de app. Ondanks uitdagingen zoals het organiseren van groepssessies voor....
Samhealth's onderzoek voor Schildklier Organisatie Nederland, met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden, heeft geleid tot inzichtelijke initiatieven zoals 'Goede Schildklier Zorg 2023' en een hypowoordenboek, waarbij hun expertise en empathie in de gezondheidszorg duidelijk naar voren kwamen.....
Doelstelling: Samhealth werd benaderd door een snelgroeiend farmaceutisch bedrijf met een focus op hart- en vaatziekten. Zij zijn tevens een nieuwe speler op de Nederlandse markt. Het bedrijf heeft in september 2023 een nieuwe behandeling geïntroduceerd, geregistreerd voor het verminderen van het risico op....
Samhealth voert een ATU-onderzoek uit voor een farmaceutisch bedrijf, gericht op de perceptie van longoncologen over een nieuwe NSCLC-behandeling. Dankzij hun uitgebreide panel en ervaring in soortgelijke studies, bieden ze waardevolle inzichten die bijdragen aan het optimaliseren van de marketingstrategieën van de opdrachtgever.....
Samhealth organiseerde een co-creatiesessie voor de optimalisatie van de zorg voor axiale SpA-patiënten, waarbij professionals en patiënten samenkwamen. Door multidisciplinaire samenwerking en het delen van perspectieven, werden verbetervoorstellen ontwikkeld, resulterend in concrete projecten en verbeterd zorgpad.....
NLZVE, geleid door Jan Smelik van Samhealth, is een netwerk van meer dan 800 bewonerscollectieven die zich inzetten voor zorg, welzijn en wonen in Nederland. Deze collectieven, die 'nuldelijnszorg' bieden, verbinden informele en professionele zorg in lokale gemeenschappen. NLZVE streeft ernaar deze collectieven een....