Validatiesessie patient journey axiale SpA

Cornelie Abrahams

Cornelie Abrahams

"Medeoprichter van Samhealth, verbindt met passie mensen en markten, en drijft verandering in de gezondheidszorg."
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Doelstelling: Het grondig begrijpen van de patiëntreis van axiale SpA-patiënten en haakjes vinden voor zorgpadoptimalisatie.

Aanpak: Het team van Samhealth stelde een multidisciplinaire co-creatiesessie voor, waarbij de expertise van verschillende disciplines wordt samengebracht. Dit biedt de mogelijkheid om inzichten te delen vanuit ieders eigen perspectief en gezamenlijk breed gedragen verbetervoorstellen uit te werken.

Samhealth verzorgde werving van deelnemers, moderatie van de sessie en verslaglegging voorzien van een advies aan de opdrachtgever voor vervolgstappen.

Op een dinsdagavond was het zover. In een comfortabele vergaderruimte bij Samhealth kwam een diverse groep professionals samen, waaronder reumatologen, reumaverpleegkundigen, een fysiotherapeut, huisartsen, vertegenwoordigers van de patiëntenvereniging, teamleden van Samhealth én van de opdrachtgever die niet meedeed aan de discussie, maar door erbij te zijn wel gevoel kreeg bij de perspectieven van de verschillende stakeholders en ook af en toe een vraag kon stellen. 

Het was een uitdaging om alle stakeholders bijeen te krijgen, maar dankzij de vastberadenheid 

van ons team en uitgebreide netwerk werd dit uiteindelijk gerealiseerd.

De sessie begon met een hartelijk welkom en een informele sfeer. Er werd ruimte gecreëerd voor open gesprekken en het delen van ervaringen. Gedurende 2,5 uur werd stapsgewijs de patiëntreis gevalideerd en werden knelpunten geïdentificeerd. Reumatologen deelden hun klinische expertise, reumaverpleegkundigen spraken over de uitdagingen die patiënten dagelijks ervaren, en de fysiotherapeut deelde waardevolle inzichten over bewegingstherapie. Huisartsen voegden het perspectief vanuit de eerstelijnszorg toe, het startpunt waar patiënten zich vaak melden met klachten. Het meest waardevol waren de persoonlijke verhalen van de patiënten, ook voor de aanwezige zorgverleners.

Samhealth vervulde een faciliterende rol en zorgde voor een constructieve dialoog.

Resultaat: Interactieve opdrachten en diepgaande discussies leidden tot mogelijke oplossingen en de ontwikkeling van een verbeterd zorgpad. Concrete projecten werden geïdentificeerd, wat zorgde voor enthousiasme en draagvlak voor de voorgestelde verbeteringen. De betrokkenheid van al deze stakeholders droeg bij aan het succes van de sessie.

De opdrachtgever was tevreden met het verloop van de sessie en de resultaten. Het contact met de patiëntenvereniging is verstevigd en het heeft veel inspiratie geboden voor concrete projecten die bijdragen aan de verbetering van de zorg voor axiale SpA-patiënten.