Marktverkenning cardiologie

Kirsty Verheggen

Kirsty Verheggen

"Senior Consultant bij Samhealth, gepassioneerd in het verbeteren van patiëntenzorg en het begeleiden van junior collega's."
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Doelstelling: Samhealth werd benaderd door een snelgroeiend farmaceutisch bedrijf met een focus op hart- en vaatziekten. Zij zijn tevens een nieuwe speler op de Nederlandse markt. Het bedrijf heeft in september 2023 een nieuwe behandeling geïntroduceerd, geregistreerd voor het verminderen van het risico op cardiovasculaire voorvallen.

Als nieuwe speler wilde het bedrijf graag inzicht hebben in het reilen en zeilen binnen de cardiologie en de mening van voorschrijvers horen over de nieuwe behandeloptie, zodat zij de behandeling optimaal kunnen introduceren en daarbij aansluiten in de wensen en behoeften van zorgverleners.

Aanpak: Samhealth heeft een kwalitatief onderzoek in de vorm van individuele diepte-interviews uitgevoerd onder cardiologen, internisten en verpleegkundig specialisten. In het totaal hebben 20 zorgverleners meegedaan.

Kwalitatief onderzoek is gericht op het begrijpen van complexe materie, attitudes en percepties door middel van open gesprekken. Het biedt diepgaande inzichten en kan helpen bij het ontdekken van het waarom in gedrag en het ontdekken van nuances die anders verborgen zouden blijven. 

Het uitvoeren van goed kwalitatief onderzoek hangt af van verschillende factoren, maar staat of valt met de kwaliteit van de interviewer. Bij Samhealth hebben we diepgaande kennis van complexe medische onderwerpen, waardoor we op het niveau van onze gesprekspartners kunnen opereren. We zijn oprecht nieuwsgierig en blijven doorvragen totdat we de dieperliggende drijfveren begrijpen. 

Resultaten: Op basis van deze inzichten hebben we de kern van de zaak op een heldere en toegankelijke manier uiteengezet. Door onze jarenlange ervaring binnen de gezondheidszorg Onze ervaring maakt het dat we strategisch kunnen meedenken in de aanbevelingen richting onze opdrachtgever.

Chris van den Heuvel, Commercial Director vertelt: 

“Het kwalitatieve marktverkenningsonderzoek voor Vazkepa® heeft Amarin de juiste inzichten opgeleverd om het launchplan te optimaliseren. Mede dankzij de vakkundige samenwerking met het team van Samhealth.’’