Engagement

Onze dienstverlening in de product life cycle van een geneesmiddel

Het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel is een complex traject dat zich over meerdere jaren uitstrekt. In elke fase van deze levenscyclus moeten farmaceutische bedrijven weloverwogen beslissingen nemen om het succes van hun product te waarborgen. SamHealth is hierbij een waardevolle partner, die een uitgebreid scala aan diensten biedt om deze strategische beslissingen te ondersteunen.

Read More »

Validatiesessie patient journey axiale SpA

Samhealth organiseerde een co-creatiesessie voor de optimalisatie van de zorg voor axiale SpA-patiënten, waarbij professionals en patiënten samenkwamen. Door multidisciplinaire samenwerking en het delen van perspectieven, werden verbetervoorstellen ontwikkeld, resulterend in concrete projecten en verbeterd zorgpad.

Read More »

Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE): De lokale gemeenschap is de nieuwe zuil

NLZVE, geleid door Jan Smelik van Samhealth, is een netwerk van meer dan 800 bewonerscollectieven die zich inzetten voor zorg, welzijn en wonen in Nederland. Deze collectieven, die ‘nuldelijnszorg’ bieden, verbinden informele en professionele zorg in lokale gemeenschappen. NLZVE streeft ernaar deze collectieven een erkende rol in het zorglandschap te geven, ondersteund door gemeenten.

Read More »