DISC-Workshop op Symposium “The Real Impact: De Kleur van ADHD”

Cornelie Abrahams

Cornelie Abrahams

"Medeoprichter van Samhealth, verbindt met passie mensen en markten, en drijft verandering in de gezondheidszorg."
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Doelstelling: Samhealth kreeg de vraag van een commerciële speler in de medische wereld om een workshop te verzorgen op het geaccrediteerde symposium “The Real Impact: De Kleur van ADHD.” Deze workshop was specifiek gericht op psychiaters en had als doel om hen bewust te maken van verschillende persoonlijkheidsstijlen aan de hand van het DISC-model. Tijdens de workshop wilden we psychiaters inzicht verschaffen in de persoonlijkheidsstijlen van mensen met ADHD en hen tevens bewust maken van hun eigen persoonlijkheidsstijl.

De workshop kende meerdere doelstellingen:

Enerzijds het verbeteren van communicatie tussen psychiaters en mensen met ADHD door hen inzicht te verschaffen in de verschillende persoonlijkheidsstijlen op basis van het DISC model.

Anderzijds het aanhalen van de banden tussen psychiaters en de opdrachtgever door een hooggewaardeerde workshop neer te zetten en de opdrachtgever inzicht te verschaffen in de benadering van hun doelgroep, namelijk de psychiater.

Aanpak: Onze aanpak was grondig en gebaseerd op gedegen onderzoek onder mensen met ADHD en psychiaters.

Patiëntenonderzoek

Kwalitatief onderzoek onder 24 mensen met ADHD. Dit onderzoek bood diepgaand inzicht in de ervaringen en persoonlijkheidsstijlen van mensen met ADHD.

Kwantitatief onderzoek via een online vragenlijst onder 500 mensen met ADHD. Dit onderzoek verschafte ons kwantitatieve gegevens en statistische inzichten over deze doelgroep.

DISC-test psychiaters

Voor aanvang van het symposium ontvingen de deelnemende psychiaters een link waarmee ze een DISC-analyse konden maken. Op de dag van het symposium werden de resultaten van deze analyses fysiek aan hen uitgereikt. Dit gaf hen waardevol inzicht in hun eigen persoonlijkheidsprofiel en tevens boden de resultaten weer een belangrijk inzicht over de stijl van de gehele doelgroep die als basis diende voor de workshop.

Tijdens de workshop hebben we de resultaten van het onderzoek onder mensen met ADHD besproken in combinatie met de verdeling van psychiaters over het DISC-model. Dit stelde ons in staat om adviezen te delen over de benadering, voorkeuren en behoeften van mensen met ADHD. 

De analyses van de onderzoeken en vertaalslag naar adviezen werden uitgevoerd in samenwerking met onze partner, DISC Vision.

Resultaten: De workshop van Samhealth op het symposium werd zeer hoog gewaardeerd door de aanwezige psychiaters. Ze kregen waardevolle instrumenten aangereikt om effectiever om te gaan met mensen met ADHD, wat direct bijdraagt aan de kwaliteit van zorg die ze bieden. Bovendien heeft onze opdrachtgever waardevolle inzichten gekregen om hun marketingstrategie nog verder te verfijnen. Daarnaast heeft het bijgedragen aan een grote waardering voor de opdrachtgever vanuit hun doelgroep, omdat zij het symposium mogelijk hebben gemaakt.

Wilma Dorland, jeugdarts kinder-en jeugdpsychiatrie (deelnemer aan het symposium):

“Nog nooit gaf kleur bekennen zoveel herkenning. Een uitermate plezierige presentatie van Cornelie, die inzicht gaf in ons eigen voorkeursgedrag en het te herkennen bij anderen.”

Peter Zwarts, Business Unit Manager (opdrachtgever):

“We zijn erg geneigd om veel kennis te spuien over onze medicatie/indicatie op een universele/wetenschappelijke manier. Zoals gezegd hebben rode mensen andere informatie- en communicatiebehoeften dan groene mensen, dus een universele manier sluit slechts op een doelgroep aan. Dit wetende is het van belang om in kaart te hebben wat de voorkeursstijl het merendeel van je doelgroep is. Wij zijn nu beter in staat om onze communicatie aan te passen aan het gros van onze doelgroepen. En de uitkomst van het onderzoek was toch anders dan verwacht!”