Co-creatiesessie app voor patiënten met darmkanker

Teuntje van Oss

Teuntje van Oss

"Consultant bij Samhealth, combineert marktonderzoek en menselijke inzichten, trots op impactvolle projecten zoals het darmkankeronderzoek."
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Doelstelling: Onze opdrachtgever, een samenwerkingsverband van diverse organisaties, wilde graag een app ontwikkelen voor darmkanker patiënten. De ‘Darmkanker app’. Insteek van deze app is patiënten en naasten van alle belangrijke informatie en hulpmiddelen te voorzien die zij nodig hebben om goed geïnformeerd te zijn, waardoor zij actief kunnen deelnemen aan het ziekteproces. Het was van belang om deze app goed te laten aansluiten bij de belevingswereld van patiënten en zorgverleners. Daarom wilde onze opdrachtgever graag met hen in gesprek.

Inzicht krijgen in de wensen en behoeften van darmkanker patiënten en betrokken zorgverleners in de invulling van een app die bijdraagt aan actieve deelname aan het ziekteproces, zowel qua inhoud als qua gebruiksvriendelijkheid. 

Aanpak: We hebben ervoor gekozen om het traject in twee fases te verdelen. In fase 1 is breed input verzameld om de inhoud, gebruiksvriendelijkheid en look & feel te achterhalen. Dit hebben we gedaan door 2 co-creatiesessies met verpleegkundigen en 2 co-creatiesessies met patiënten te organiseren. Op basis van deze input is een prototype ontwikkeld wat in fase 2 is gevalideerd op basis van dezelfde methode.

Focusgroepen bieden de mogelijkheid om diverse meningen, perspectieven en ervaringen van meerdere deelnemers in één sessie te verzamelen, terwijl de interactie tussen deelnemers synergie creëert. Discussies kunnen leiden tot nieuwe ideeën en perspectieven die anders misschien niet naar voren zouden komen in individuele interviews.

Uitdagingen: Patiënten met darmkanker vormen een zeer kwetsbare groep, en hun benadering vereist geduld en empathie. Onze ervaren medewerkers kunnen zich uitstekend aanpassen aan de behoeften van deze patiënten.

Tijdens het verloop van een onderzoekstraject kunnen zich onverwachte situaties voordoen. Een uitdaging die we tegenkwamen, was het samenbrengen van alle patiënten in één groepssessie, aangezien velen afhankelijk zijn van een mantelzorger die met hen meegaat. Flexibel als we zijn, hebben we besloten om in plaats van één grote groepssessie, twee kleinere groepssessies te organiseren.

Resultaten: De app is succesvol gelanceerd en wordt nu veel gebruikt. Voor meer informatie, ga naar: https://www.oncologiesupport.com/darmkanker-app/

Maayke van Koningsveld-Crul, marketingmanager vertelt: 

‘’In de aanloop naar het maken van de eerste app voor darmkankerpatiënten heeft Samhealth een belangrijke rol gespeeld in de co-creatiesessies met zorgprofessionals en de patiëntenvereniging. De gebruikte werkvormen, zoals huiswerk en interactieve opdrachten tijdens de sessie, hebben geleid tot waardevolle inzichten. Deze 360 graden aanpak weerspiegelt de kracht van samenwerking, empathie en diepgaand begrip, in dienst van en door de diverse betrokken partijen.’’