november 9, 2023

Ontdek de ‘patient experience’

Neem een kijkje in de wereld van de patiënt en ontdek de realiteit achter de claim dat de patiënt centraal staat. Is dit werkelijk het geval? Om dit te achterhalen heeft Samhealth op eigen initiatief een verkennend onderzoek uitgevoerd met de centrale vraag: hoe functioneert de zorg vanuit het perspectief van de patiënt?

Read More »

Van medezeggenschap naar eigenaarschap

De uit 2018 stammende Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) wordt komend jaar geëvalueerd. Een mooie gelegenheid om eens goed na te denken over de (mede)zeggenschap van cliënten en hun omgeving in de zorg. Wat mij betreft gaat deze wet flink op de schop en wordt veranderd in een Wet eigenaarschap burgers.

Read More »

Goede koffie als essentie

Bij Samhealth erkennen we het belang van koffie als een onmisbare energiebooster en sociale ervaring tijdens de werkdag. Daarom zorgen we ervoor dat zowel medewerkers als klanten altijd toegang hebben tot heerlijke koffie, met onze gastvrouw Marleen die de voorkeuren van onze gasten kent. We hebben onderzocht waarom goede koffie zo essentieel is.

Read More »

Onze dienstverlening in de product life cycle van een geneesmiddel

Het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel is een complex traject dat zich over meerdere jaren uitstrekt. In elke fase van deze levenscyclus moeten farmaceutische bedrijven weloverwogen beslissingen nemen om het succes van hun product te waarborgen. SamHealth is hierbij een waardevolle partner, die een uitgebreid scala aan diensten biedt om deze strategische beslissingen te ondersteunen.

Read More »

Co-creatiesessie app voor patiënten met darmkanker

Een samenwerkingsverband ontwikkelde de ‘Darmkanker app’ om patiënten en hun naasten te ondersteunen. Het project benadrukte co-creatie met patiënten en zorgverleners, waarbij in twee fasen feedback verzameld werd voor de inhoud en gebruiksvriendelijkheid van de app. Ondanks uitdagingen zoals het organiseren van groepssessies voor een kwetsbare doelgroep, resulteerde het project in een succesvol gelanceerde en veelgebruikte app.

Read More »

Patiëntenonderzoek Schildklier Organisatie Nederland (SON)

Samhealth’s onderzoek voor Schildklier Organisatie Nederland, met zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden, heeft geleid tot inzichtelijke initiatieven zoals ‘Goede Schildklier Zorg 2023’ en een hypowoordenboek, waarbij hun expertise en empathie in de gezondheidszorg duidelijk naar voren kwamen.

Read More »

Marktverkenning cardiologie

Doelstelling: Samhealth werd benaderd door een snelgroeiend farmaceutisch bedrijf met een focus op hart- en vaatziekten. Zij zijn tevens een nieuwe speler op de Nederlandse markt. Het bedrijf heeft in september 2023 een nieuwe behandeling geïntroduceerd, geregistreerd voor het verminderen van het risico op cardiovasculaire voorvallen.

Als nieuwe speler wilde het bedrijf graag inzicht hebben in het reilen en zeilen binnen de cardiologie en de mening van voorschrijvers horen over de nieuwe behandeloptie, zodat zij de behandeling optimaal kunnen introduceren en daarbij aansluiten in de wensen en behoeften van zorgverleners.

Aanpak: Samhealth heeft een kwalitatief onderzoek in de vorm van individuele diepte-interviews uitgevoerd onder cardiologen, internisten en verpleegkundig specialisten. In het totaal hebben 20 zorgverleners meegedaan.

Kwalitatief onderzoek is gericht op het begrijpen van complexe materie, attitudes en percepties door middel van open gesprekken. Het biedt diepgaande inzichten en kan helpen bij het ontdekken van het waarom in gedrag en het ontdekken van nuances die anders verborgen zouden blijven. 

Het uitvoeren van goed kwalitatief onderzoek hangt af van verschillende factoren, maar staat of valt met de kwaliteit van de interviewer. Bij Samhealth hebben we diepgaande kennis van complexe medische onderwerpen, waardoor we op het niveau van onze gesprekspartners kunnen opereren. We zijn oprecht nieuwsgierig en blijven doorvragen totdat we de dieperliggende drijfveren begrijpen. 

Resultaten: Op basis van deze inzichten hebben we de kern van de zaak op een heldere en toegankelijke manier uiteengezet. Door onze jarenlange ervaring binnen de gezondheidszorg Onze ervaring maakt het dat we strategisch kunnen meedenken in de aanbevelingen richting onze opdrachtgever.

Chris van den Heuvel, Commercial Director vertelt: 

“Het kwalitatieve marktverkenningsonderzoek voor Vazkepa® heeft Amarin de juiste inzichten opgeleverd om het launchplan te optimaliseren. Mede dankzij de vakkundige samenwerking met het team van Samhealth.’’

Read More »

ATU niet-kleincellige longkanker (NSCLC)

Samhealth voert een ATU-onderzoek uit voor een farmaceutisch bedrijf, gericht op de perceptie van longoncologen over een nieuwe NSCLC-behandeling. Dankzij hun uitgebreide panel en ervaring in soortgelijke studies, bieden ze waardevolle inzichten die bijdragen aan het optimaliseren van de marketingstrategieën van de opdrachtgever.

Read More »

Validatiesessie patient journey axiale SpA

Samhealth organiseerde een co-creatiesessie voor de optimalisatie van de zorg voor axiale SpA-patiënten, waarbij professionals en patiënten samenkwamen. Door multidisciplinaire samenwerking en het delen van perspectieven, werden verbetervoorstellen ontwikkeld, resulterend in concrete projecten en verbeterd zorgpad.

Read More »