Patiëntenonderzoek Schildklier Organisatie Nederland (SON)

Cornelie Abrahams

Cornelie Abrahams

"Medeoprichter van Samhealth, verbindt met passie mensen en markten, en drijft verandering in de gezondheidszorg."
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Doelstelling: Diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van schildklierpatiënten.

Schildklier Organisatie Nederland (SON) is de patiëntenorganisatie in Nederland die zich inzet voor de belangen van schildklierpatiënten in het algemeen en van haar donateurs in het bijzonder. De activiteiten zijn gericht op verbetering van de zorg en het welzijn van de patiënten.

Alle activiteiten van SON komen voort uit de wensen van schildklierpatiënten en worden uitgevoerd door enthousiaste medewerkers en ervaringsdeskundige vrijwilligers. 

In dit kader hebben ze Samhealth benaderd om een uitgebreid patiëntenonderzoek uit te voeren om zo inzicht te krijgen in wat deze wensen zijn. 

Aanpak: Een gecombineerde benadering van kwalitatief en kwantitatief Onderzoek

De voorgestelde aanpak omvatte zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. In eerste instantie werden 40 diepgaande interviews uitgevoerd, verdeeld over verschillende schildklieraandoeningen. Deze persoonlijke gesprekken boden een dieper begrip van de individuele behoeften en ervaringen van patiënten. Daarnaast werd een kwantitatieve validatie uitgevoerd onder maar liefst 1.654 mensen met een schildklieraandoening. Deze omvangrijke steekproef gaf meer inzicht in trends en algemene behoeften binnen de schildkliergemeenschap.

Uitdagingen: Om onderzoeken zoals deze op te zetten binnen een vereniging is het noodzakelijk om iedereen mee te krijgen. Om dit proces te bespoedigen stapte Samhealth in om te helpen met een workshop tijdens een patiëntenbijeenkomst. Dit droeg bij aan een soepel en sneller verloop van het proces.

Resultaten: Het onderzoek leverde diepgaand inzicht op in drijfveren, wensen en behoeften van schildklierpatiënten, mede door gebruik van het DISC model. Dit inzicht vormt de basis voor nieuwe initiatieven, zoals het project “Goede Schildklier Zorg 2023.” 

De ervaring van een schilklierpatiënt die heeft meegewerkt:

‘’Het interview vond ik heel prettig. Dit kwam door de heldere vragen en de kwaliteiten van de interviewer. Zij luisterde aandachtig en vroeg door als dat nodig was. Ik voelde mij gehoord en ben blij dat ik aan het onderzoek heb meegewerkt.’’

De ervaring van Schildklier Organisatie Nederland:

Marlies Mohr, Directeur Schildklier Organisatie Nederland vertelt:

‘’We zijn heel tevreden met de inzichten die het onderzoek geboden heeft. Het was een representatieve weergave van onze achterban die bestaat uit zo’n 1.000.000 patiënten met een schildklieraandoening, al dan niet gediagnosticeerd. 

We hebben veel nieuwe activiteiten kunnen opzetten. Zo zijn we een project Goede Schildklier Zorg 2023 gestart waarbij we 3 pijlers hebben geformuleerd. In pijler 1 ontwikkelen we instrumenten om de mens met een chronische aandoening sterker te maken. In pijler 2 zoomen we in op de relatie met de zorgprofessional en in pijler 3 werken we samen met de zorgprofessional om hen te helpen de klachten van ‘onze patiënten’ beter te kunnen herkennen en te behandelen.

Ook hebben we hypowoordenboek ontwikkeld dat gebruikt kan worden door patiënten om de juiste woorden te gebruiken wanneer klachten als bijvoorbeeld extreme vermoeidheid moeilijk uit te leggen zijn.

De werkwijze van Samhealth was professioneel en persoonlijk. Daarnaast was er tijdens het gehele traject sprake van een prettige dosis empathie. Voor ons was het duidelijk merkbaar dat Samhealth als onderzoeksbureau jarenlange ervaring heeft binnen de gezondheidszorg. En dat is absoluut een pré!’’