DISC

Global farma persona’s; Nederland is geen België

“Samhealth en DISCvision onthullen dat generieke marketingstrategieën van farmaceutische bedrijven minder effectief zijn in het aanspreken van medisch specialisten. Hun onderzoek benadrukt de noodzaak voor meer vakinhoudelijke expertise en cultureel maatwerk, rekening houdend met super specialisaties en culturele verschillen, om effectief te communiceren met specialisten in specifieke landen.”

Read More »

Wensen en behoeften van patiënten

SON, de spreekbuis voor schildklierpatiënten in Nederland, bundelt krachten met DISCvision en Samhealth om de wensen en behoeften van patiënten in de huidige tijd te onderzoeken en te adresseren.

Read More »

Patiënten zijn net mensen

Volgens de Borstkanker Vereniging Nederland is zorg op maat essentieel, maar complex vanwege de diversiteit van patiënten. Samhealth en DISCvision onderzochten hoe patiëntprofielen, gebaseerd op het DISC-model, kunnen helpen bij het herkennen van verschillende behoeften van borstkankerpatiënten, wat bijdraagt aan beter begrip en zorg op maat.

Read More »

Gedrag van de zorgconsument verklaard

Gedrag en communicatie in de zorg ontcijferd: Ontdek hoe gedragsvoorkeuren therapietrouw beïnvloeden en verbeter de zorg voor chronische aandoeningen met praktische tips uit onze nieuwe brochure.

Read More »