Global farma persona’s; Nederland is geen België

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Bij farmaceutische bedrijven bepaalt het hoofdkantoor de marketing strategie. Het werken met generieke marketing over alle landen en culturen is kosten efficiënt, maar niet effectief voor het contact met de medisch specialist. Deze conclusie trekken Samhealth en DISCvision op basis van onderzoeken. Farmaceutische bedrijven verdelen allereerst de medisch specialisten, het liefste uit meerdere vakgebieden, in groepen die min of meer op dezelfde wijze denken over de vraagstukken binnen hun vakgebied. Deze groepen worden persona’s genoemd. Vervolgens worden in het kader van ‘global’ denken en -werken voor de eenvoud ook meerdere verschillende culturen bij elkaar gevoegd. Deze vereenvoudigingen staan haaks op het ontstaan van super specialisaties, steeds specifieker werkende medicijnen en een toenemende bewustwording van de invloed van culturele verschillen op het gedrag van patiënten en specialisten. Er wordt juist meer vakinhoudelijke expertise en cultureel maatwerk gevraagd voor het effectief communiceren met de specialisten in specifieke landen en niet minder! Het DISC leefstijlmodel geeft inzicht in persoonlijke en culturele verschillen en draagt bij aan de effectiviteit van de marketing enerzijds en het ondersteunen van de specialisten anderzijds.

Lees verder op: https://www.discvision.nl/news/global-farma-personas-nederland-is-geen-belgie/