ATU niet-kleincellige longkanker (NSCLC)

Kirsty Verheggen

Kirsty Verheggen

"Senior Consultant bij Samhealth, gepassioneerd in het verbeteren van patiëntenzorg en het begeleiden van junior collega's."
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Doelstelling: Inzicht krijgen in de kennis, houding en gedrag van longoncologen t.a.v. een medicamenteuze behandeling voor niet-kleincellige longkanker (NSCLC).

Onze opdrachtgever wil graag weten hoe longoncologen tegen een specifieke behandeling aankijken en hoe deze wordt toegepast. Samhealth heeft een ATU-tracking onderzoek opgezet om hen van deze inzichten te voorzien.

“ATU” staat voor Awareness, Trial, Usage, een model dat de verschillende fasen beschrijft die marketingdoelgroepen doorlopen bij het ontdekken, uitproberen en gebruiken van een (nieuw) product of merk. Daarnaast biedt een ATU-tracking onderzoek de mogelijkheid om marktontwikkelingen in de tijd te volgen waardoor de effectiviteit van marketinginspanningen kan worden gemeten en indien nodig bijgestuurd. 

Vraagpunten bij een ATU-onderzoek zijn bijvoorbeeld: 

  • Bekendheid met het product versus andere producten
  • Waardering van productkenmerken
  • Voorschrijfgedrag en voorschrijfintentie van het product versus andere producten
  • Etc.

Aanpak: Een kwantitatieve online vragenlijst uitgezet onder 185 longoncologen (bruto steekproef). Wat heeft geresulteerd in een netto steekproef van 20 longoncologen.

De doelgroep, longoncologen, is over het algemeen moeilijk te bereiken. Samhealth beschikt over een uitgebreid healthcare panel met een aanzienlijke vertegenwoordiging van longoncologen, wat bijdraagt aan het realiseren van een hoge respons. Dit verhoogt de representativiteit van de onderzoeksresultaten aanzienlijk. 

Resultaten: Samhealth voert de ATU-onderzoeken al geruime tijd uit voor deze opdrachtgever, met grote tevredenheid over de werkwijze en resultaten.