Onze dienstverlening in de product life cycle van een geneesmiddel

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel is een complex traject dat zich over meerdere jaren uitstrekt. In elke fase van deze levenscyclus moeten farmaceutische bedrijven weloverwogen beslissingen nemen om het succes van hun product te waarborgen. Samhealth is hierbij een waardevolle partner, die een uitgebreid scala aan diensten biedt om deze strategische beslissingen te ondersteunen.

image1 - Samhealth

Marktverkenning: De Eerste stap naar inzicht

Vaak is de eerste stap een grondige marktverkenning. Samhealth voert deze onderzoeken uit om inzicht te verschaffen in het zorgproces rondom een specifiek aandachtsgebied of indicatie. Hierbij worden diverse aspecten in kaart gebracht, zoals de besluitvormingsprocessen (Decision Making Unit), de patiëntreis, behandelingsmethoden en de factoren die van invloed zijn op deze processen. Kwalitatief onderzoek onthult het ‘wat’, ‘hoe’ en ‘waarom’, terwijl kwantitatieve gegevens zorgen voor cijfermatige onderbouwing.

Positioneringsonderzoek: Het vinden van de optimale plek

Een essentieel aspect van een succesvolle introductie van een geneesmiddel is het bepalen van de optimale positie in het behandel arsenaal. Samhealth voert positioneringsonderzoeken uit om vragen te beantwoorden, zoals welke factoren artsen beïnvloeden om een geneesmiddel voor te schrijven. Dit kan variëren van de perceptie van het geneesmiddel zelf tot praktische en organisatorische overwegingen. Deze inzichten leiden tot gerichte interventies om de positionering te optimaliseren.

Patient journey onderzoek: Het begrijpen van de patiëntenreis

Het succes van een geneesmiddel hangt uiteindelijk af van de patiënten die het gebruiken. Samhealth voert patient journey-onderzoeken uit om diepgaand inzicht te verwerven in de reis die patiënten afleggen bij het behandelen van hun aandoening. Dit inzicht helpt bij het verbeteren van de communicatie en het vinden van aanknopingspunten om het zorgproces te optimaliseren.

ATU tracking onderzoek: Het meten van prestaties na lancering

Eenmaal op de markt is het cruciaal om de prestaties van een geneesmiddel te blijven volgen. Met behulp van (ATU) tracking-onderzoek meet Samhealth aspecten zoals bekendheid, voorschrijfintentie, voorschrijfgedrag, perceptie en meer. Deze gegevens worden in de tijd gevolgd, waardoor de impact van marketinginspanningen kan worden beoordeeld en bijgestuurd.

Expertpanel: Raadgevers voor langere tijd

Een expertpanel wordt vaak al in een vroeg stadium, meestal 1-2 jaar voor de lancering van een geneesmiddel, betrokken. Deze deskundigen brengen hun diepgaande kennis in om de studieresultaten te analyseren en de mogelijke kansen en implicaties voor de Nederlandse markt te schetsen. Het expertpanel bestaat uit personen die als ‘key opinion leaders’ binnen hun vakgebied worden beschouwd. Ze blijven gedurende een langere periode betrokken en kunnen voortdurend worden geconsulteerd voor advies.

Adviesraden: Brede inzichten en relatieopbouw

Adviesraden bieden een waardevol platform om een bredere doelgroep te bereiken. Naast het leveren van waardevolle inzichten dragen adviesraden bij aan het aangaan van nieuwe relaties en het onderhouden van bestaande contacten. Bedrijven en doelgroepen komen bijeen om te discussiëren en inzichten te delen. Dit leidt tot wederzijds begrip en een verrijking van perspectieven, wat bijdraagt aan een groter bewustzijn van de uitdagingen en kansen in de gezondheidszorg.

Co-creatiesessies: Samenwerking voor zorgverbetering

Wanneer er een behoefte is om verandering in de zorg te bewerkstelligen, zijn de co-creatiesessies van Samhealth van grote waarde. Deze multidisciplinaire bijeenkomsten brengen verschillende belanghebbenden samen om te onderzoeken hoe de patiëntenzorg kan worden verbeterd.

Kennistest: Verdieping van kennis en inzichten:

De ‘Kennistest’ stelt een grotere doelgroep bloot aan gerichte vragen over specifieke thema’s. Door de antwoorden op deze vragen krijgt men niet alleen inzicht in de huidige kennis rondom het betreffende thema, maar wordt ook duidelijk waar eventuele hiaten of misvattingen liggen. Een uniek aspect van de ‘Kennistest’ is dat deelnemers na het beantwoorden van de gestelde vragen direct toegang krijgen tot het juiste antwoord, onderbouwd met relevante documentatie. Dit zorgt voor een waardevolle leerervaring

Tot slot: Altijd een aanpak op maat

Samhealth beschikt over een uitgebreide reeks diensten om bedrijven te ondersteunen bij het succesvol op de markt brengen van hun producten. Naast de geschetste mogelijkheden, maken wij eigenlijk altijd een plan om maat. Of het nu gaat om een specifieke aanpak of een volledig programma, we nodigen je graag uit voor een gesprek om te verkennen hoe onze diensten kunnen bijdragen aan het succes van jouw product.