August 26, 2020

Patiënten zijn net mensen

Volgens de Borstkanker Vereniging Nederland is zorg op maat essentieel, maar complex vanwege de diversiteit van patiënten. Samhealth en DISCvision onderzochten hoe patiëntprofielen, gebaseerd op het DISC-model, kunnen helpen bij het herkennen van verschillende behoeften van borstkankerpatiënten, wat bijdraagt aan beter begrip en zorg op maat.

Read More »