engagement

Validatiesessie patient journey axiale SpA

Samhealth organiseerde een co-creatiesessie voor de optimalisatie van de zorg voor axiale SpA-patiënten, waarbij professionals en patiënten samenkwamen. Door multidisciplinaire samenwerking en het delen van perspectieven, werden verbetervoorstellen ontwikkeld, resulterend in concrete projecten en verbeterd zorgpad.

Read More »