DISC

DISC-295x300DISC is een persoonlijkheidsanalyse die inzicht geeft waarom je handelt zoals je handelt en die maakt dat je jezelf en anderen beter begrijpt. Meer dan zestig miljoen mensen over de hele wereld hebben de op grondig onderzoek gebaseerde persoonlijkheidsanalyse DISC gebruikt om hun prestaties te verbeteren, effectiever om te gaan met conflicten en verschillen tussen mensen te leren waarderen.

Bij samhealth gebruiken we DISC voor het segmenteren van doelgroepen en het positioneren van merken en bedrijven (zie market essentials) en als hulpmiddel bij coaching (zie connecting people).

 

 

 

De uitgangspunten van DISC:

  • Ieder mens is uniek en geeft, al naar gelang de situatie en omgeving, de voorkeur aan een eigen bepaalde gedragsstijl.
  • Wanneer je je favoriete gedragsstijl kunt gebruiken, voel je je het meest op je gemak.
  • Werk je met andere mensen samen, dan is het belangrijk dat je je ervan bewust bent dat we allemaal verschillend zijn.
  • Je aan het gedrag van een ander aanpassen, is geen natuurlijke vaardigheid, maar wel aan te leren.
  • Wanneer je op een juiste wijze tegemoet komt aan de behoeften van je patiënten, collega’s, medewerkers, partner en kinderen zonder daarbij je eigen belangen te vergeten, verbetert dit je sociale betrekkingen, de werksfeer, de sfeer in het gezin en je gemeenschappelijke prestaties.

DISC 2DISC Persoonlijkheidsanalyse

De persoonlijkheidsanalyse DISC geeft inzicht in de voorkeur voor bepaald (communicatie)gedrag. In werksituaties, maar ook in privétijd. DISC is ontwikkeld in de jaren ’20. Sinds die tijd is DISC uitgegroeid tot een gevalideerd instrument dat zijn kwaliteit heeft bewezen.

 

 

wiliamDr. William Marston, psycholoog aan Columbia University en professor aan Harvard Medical School, identificeerde de  vier gedragsdimensies van DISC in zijn spraakmakende publicatie Emotions of Normal People, gepubliceerd in 1926.

 

 

Marston’s D, I, S, en C staan voor:

dynamisch

Geen enkele gedragsstijl staat boven of onder een andere gedragsstijl. Iedere stijl heeft sterke kanten en uitdagingen om aan te werken. Het mooie van DISC is dat vooral nadruk gelegd wordt op iemands STERKE kanten. Werken, doen en zijn vanuit je kracht. Je minder sterke kanten  moet je leren managen en laten aanvullen door anderen die er wel sterk in zijn.

Bel: 

0343-443570

Ga naar: 

contact